FSD3569 Muuttuva ulkosuomalaisuus 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hovi, Tuomas (Siirtolaisinstituutti)
  • Tervonen, Miika (Siirtolaisinstituutti)

Keywords

COVID-19, brexit, etäopiskelu, hyvinvointi, kansalaisuus, kansallinen identiteetti, lähetystöt, matkustaminen, muutto, paluumuutto, palvelut, poliittinen käyttäytyminen, sosiaaliset suhteet, ulkosuomalaiset, uskonto ja uskonnot, äänestyskäyttäytyminen

Abstract

Aineisto käsittelee laajasti ulkosuomalaisten hyvinvointia, käsityksiä Suomesta sekä kokemuksia ulkomailla asumisesta. Kyselytutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat Kirkkohallitus/Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto, Suomi-Seura ry, Suomen Merimieskirkko sekä Kansanvalistusseura.

Kyselyssä kartoitetaan vastaajan hyvinvointia, sosiaalisia verkostoja, syitä ulkomaille muuttoon sekä mahdollisia toiveita paluumuutosta Suomeen. Lasten osalta tiedustellaan tarpeita etäopetukselle sekä lapsen äidinkielen ylläpitämiseen. Lisäksi selvitetään eri palveluntarjoajien tunnettuutta sekä vastaajan kokemuksia ja tarpeita erilaisille palveluille sekä Suomen valtion tarjoamalle tuelle. Kysymyksiä on myös koronapandemiaa sekä Brexitiä eli Iso-Britannian eroa Euroopasta koskien. Edelleen kysely kattaa vastaajan äänestysaktiivisuuden Suomessa ja asuinmaassa sekä suhteen Suomeen. Teemoja ovat myös uskonnollisuus sekä kansallisidentiteetti ja kielet.

Taustatietoina ovat muun muassa sukupuoli, ikäryhmä ja asuinmaa. Lisäksi syntymämaa, kansalaisuudet sekä äidinkieli luokiteltuina.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.