FSD3583 Kokemuksia vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja sterilisaatiosta -kirjoitusaineisto 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Väkeväinen, Nina (Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos)

Keywords

ehkäisymenetelmät, lapsettomuus, lastenhankinta, perhesuunnittelu, sterilointi, vapaaehtoinen lapsettomuus

Abstract

Aineisto koostuu vapaaehtoista lapsettomuutta ja sterilisaatiota käsittelevistä kirjoituksista. Kirjoituspyyntöön saivat vastata kaikki itsensä kohderyhmään kuuluvaksi määrittelevät henkilöt. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan.

Kirjoituskutsun avulla pyrittiin selvittämään mm. sitä, miten päätös lapsettomuudesta on syntynyt ja millaisia ajatuksia sterilisaatio vastaajissa herättää. Tarkoitus oli saada tietoa myös siitä, miksi sterilisaatioon hakeudutaan ja millaisia vaikutuksia toimenpiteellä on ollut vapaaehtoisesti lapsettomien ihmisten elämään. Haluttiin myös tietää, millaisena tilanteen näkevät ne, jotka toivoisivat toimenpidettä, mutta eivät täytä sterilisaatiolain ehtoja. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin kirjoittamisen helpottamiseksi muutamia valmiita aihealueita ja apukysymyksiä.

Taustatietona on kerrottu vastaajan sukupuoli ja ikäryhmä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.