FSD3589 Kokemuksia sairaalamusiikkitoiminnasta 2018-2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Koivisto, Taru (Taideyliopisto)

Keywords

klovneria, kulttuurihyvinvointi, moniammatillisuus, musiikki, muusikkous, sairaalat, taideala, taiteellinen työ, yhteisömuusikot, yleisötyö

Abstract

Aineiston teemana on yhteisömuusikoiden työ sairaalaympäristössä. Aineisto koostuu yhteisömuusikoiden, sairaalan työntekijöiden, potilaiden ja heidän läheistensä sekä muiden kulttuurialan ammattilaisten haastatteluista. Tutkimuksessa on oltu kiinnostuneita muun muassa sairaalamuusikoiden työn merkityksestä sekä ihmisten välisestä musiikillisesta vuorovaikutuksesta. Aineistonkeruu on tehty osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ArtsEqual-hanketta (hankenumero 314223/2017). Lisäksi tämä osatutkimus on saanut rahoitusta lukuisilta yksityisiltä säätiöiltä, joita ovat esimerkiksi Oskar Öflundin säätiö, Paulon säätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö ja Alfred Kordelinin säätiö.

Haastatteluissa kartoitettiin sairaalamuusikon ammatillista työnkuvaa ja sairaalamusiikin merkitystä. Potilailta ja sairaalan henkilökunnalta kysyttiin ajatuksia musiikkihetkistä sekä kokemuksia sairaalamuusikon työn merkityksestä. Sairaalamuusikoita puolestaan pyydettiin kertomaan heidän työnkuvastansa, toiminnan muotoutumisesta, työn tulevaisuuden näkymistä sekä omista kokemuksista liittyen musiikin merkitykseen sairaalaympäristössä. Muilta kulttuurialan ammattilaisilta tiedusteltiin esimerkiksi yhteisömusiikkiin liittyvistä hankkeista sekä toiminnan muotoutumisesta. Keskeisiä aiheita haastatteluissa ovat yhteisömusiikkitoiminnan kuvaus, moniammatillinen yhteistyö, oma musiikkisuhde sekä ihmisten välinen musiikillinen ja taiteellinen vuorovaikutus.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, ammattia, työpaikkaa sekä asuinpaikkaa. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.