FSD3593 Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2017

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Kuntaliitto
  • Oikeusministeriö

Keywords

hallituksen puheenjohtajat, julkinen hallinto, kunnanvaltuustot, kunnat, kuntavaalit, luottamushenkilöt, luottamustehtävät, luottamustoimet, politiikka, puolueet

Abstract

Aineisto sisältää Suomen kuntien kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten vuoden 2017 jäseniä koskevia kysely- ja rekisteritietoja. Aineistoon on yhdistetty luottamushenkilöiden valtuusto-/hallitusjäsenyyttä kuvaavia tietoja sekä heitä koskevia rekisteritietoja oikeusministeriön ehdokasrekisteristä.

Valtuutetuista ja kunnanhallituksen jäsenistä on koottuna tiedot siitä, mikä oli luottamushenkilön asema valtuustokauden 2017-2021 alussa, ja mikä oli luottamushenkilön puolue tai valitsijayhdistys kuntavaaleissa 2017. Lisäksi kootuissa tiedoissa oli kunnan nimi ja kuntanumero vuonna 2017, vaalipiiri, vaaleissa annetut ennakkoäänet ja vaaleissa vaalipäivänä annetut äänet, sekä tieto onko henkilö toiminut europarlamentaarikkona, kansanedustajana, kunnanvaltuutettuna tai maakuntavaltuutettuna.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luottamushenkilön sukupuoli, ikä vaalipäivänä (luokiteltuna) ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.