FSD3607 Elämäni mediat ja yksi päivä mediaa 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Arkisto

Keywords

Internet, aikakauslehdet, joukkoviestimet, joukkoviestintä, kirjat, kokemukset, lehdistö, mainonta, media, mediakulttuuri, mediankäyttö, radio (joukkoviestimet), sanomalehdet, televisio (joukkoviestimet), viestimet, viestintä

Abstract

Aineisto koostuu päiväkirjateksteistä, joissa kirjoittajia pyydettiin kuvaamaan, miten he käyttivät mediaa keskiviikkona 10.3.2021. Lisäksi kirjoittajat kertovat kokemuksiaan median merkityksestä laajemmin elämänsä aikana. Keruu järjestettiin yhteistyössä Lapin yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on toteuttanut myös vuonna 2001 Yksi päivä mediaa -aineistokeruun, jonka kirjoitukset ovat myös saatavilla Tietoarkistosta.

Vastaajat kertovat kyseisen päivän ajalta mitä mediaa he käyttivät, seurasivat, katsoivat, kuuntelivat tai lukivat sekä miten viestivät median avulla. Vastaajat pohtivat myös tunteita ja ajatuksia, joita kyseinen mediapäivä heissä herätti. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mikä rooli ja merkitys eri medioilla on vastaajien elämässä sekä nykypäivänä että menneisyydessä. Kirjoitukset sisältävät myös kertomuksia tärkeiksi koetuista medioista, jotka ovat osa jokapäiväistä elämää. Medialla tarkoitetaan aineistossa muun muassa sanomalehtiä, kirjallisuutta, radiota, televisiota, Internetiä sekä sosiaalista mediaa.

Taustatietoina on mainittu sukupuoli, syntymäaika, ammatti sekä paikkakunnat. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.