FSD3609 Yksinäinen - yhdessä ja erikseen 2020-2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto

Keywords

hyvinvointi, ihmissuhteet, läheiset, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, terveys, tunteet, ulkopuolisuus, yhteenkuuluvuus, yksinäisyys, ystävyys

Abstract

Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa kirjoittajat käsittelevät erilaisista näkökulmista kokemuksiaan yksinäisyydestä elämän eri vaiheissa. Aineiston keruun yhteistyökumppaneina on toiminut Suomen mielenterveys ry (MIELI) sekä HelsinkiMissio.

Kirjoitusohjeissa vastaajia ohjeistettiin kertomaan yksinäisyydestä ja yksinäisyyden herättämistä tunteista sekä omasta suhtautumista yksinäisyyteen. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan yksinäisyyden vaikutuksista omaan elämään sekä siitä, miten yksinäisyyden tunne on mahdollisesti muuttunut elämän aikana. Myös vastaajien keinoja käsitellä yksinäisyyttä tiedusteltiin kirjoitusohjeissa. Edelleen kirjoitusohjeissa kysyttiin yksinäisyyden vaikutuksista terveyteen sekä hyvinvointiin ja sitä, miten yksinäisyyttä voisi ehkäistä yhteiskunnassa. Osassa vastauksista pohditaan myös yksin olemisen sekä yksinäisyyden eroja sekä yksinäisyyden esiintymistä muiden ihmisten seurassa.

Taustatietoina on mainittu sukupuoli, syntymäaika, ammatti sekä paikkakunnat. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.