FSD3610 Maaseudun naiset yrittäjinä: seurantahaastattelut 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

Keywords

maaseutuelinkeinot, maaseutuyritykset, naiset, perhe, toimeentulo, työ, yrittäjyys, yrittäjät

Abstract

Aineisto koostuu pohjoiskarjalaisten ja pirkanmaalaisten naisyrittäjien haastatteluista. Haastattelut ovat seurantahaastatteluja vuosina 2001-2002 ja 2009 tehdyille haastatteluille (FSD2508). Ensimmäisen haastattelukierroksen 18 haastateltavasta kolmannella haastattelukierroksella oli mukana 11 haastateltavaa.

Aineisto kartoittaa elämänkerralliseen tyyliin maaseudun naisten yritystoimintaa, maaseutuyrittämisen ongelmia ja etuja, tulevaisuudensuunnitelmia sekä perhe-elämän sovittamista yrittäjyyteen. Seurantahaastatteluissa keskitytään siihen, mitä naisyrittäjien elämässä on tapahtunut edellisen haastattelukierroksen jälkeen.

Taustatietona on kerrottu haastateltavan toimiala, asuinseutu sekä haastatteluajankohta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.