FSD3617 Ikääntyvien vammaisten kirjoituksia elämästään 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Era, Salla (Jyväskylän yliopisto. Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö)

Keywords

henkilökohtaiset avustajat, ikääntyminen, ikääntyneet, kehitysvammat, kehitysvammat, omaishoitajat, toimintarajoitteet, vammaisuus, vammautuminen

Abstract

Aineisto koostuu ikääntyvien vammaisten kirjoituksista. Kirjoituskutsulla pyrittiin löytämään vastaajiksi henkilöitä, jotka ikääntyvät vamman kanssa, jotka ovat vammautuneet tai jolle on tullut toimintarajoitteita ikääntymisen myötä.

Kirjoituskutsussa annettiin muutamia ohjaavia apukysymyksiä, joita vastaaja sai halutessaan käyttää kirjoittamisen inspiraationa. Apukysymyksissä kysyttiin mm. sitä, minkälaisia ajatuksia ikääntyminen vamman kanssa tai iän mukanaan tuomat toimintarajoitteet herättävät, onko vastaaja saanut riittävästi tukea ja apua toimintarajoitteiden tai vammojen tuomiin haasteisiin ja sitä, kohdellaanko vastaajaa omasta mielestään eri tavalla nyt, kun hän on ikääntynyt tai kun hänelle on tullut toimintarajoitteita. Lisäksi tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa esimerkiksi toimintarajoitteiden vaikutuksista omaan identiteettiin, arjen kulkuun tai harrastuksiin. Vastata sai niin pitkästi tai lyhyesti kuin halusi.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, mihin vamman tai ikääntymisen tuomat toimintarajoitteet liittyvät, sekä sitä, onko kunta myöntänyt vastaajalle vammais- tai vanhuspalveluja.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.