FSD3618 Kertomuksia korona-ajasta 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vasara, Paula (Jyväskylän yliopisto. YFI-laitos)

Keywords

COVID-19, etätyö, harrastukset, karanteeni, koti, pandemiat, pelko, perhe-elämä, poikkeusolot, rajoitukset, sosiaaliset suhteet, suojautuminen, yksinäisyys, ystävät

Abstract

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ihmisten kokemuksiin korona-ajasta.

Kirjoituskutsulla kerätyn aineiston avulla pyrittiin hankkimaan tietoa siitä, millaisena korona-aika on eri ihmisille näyttäytynyt oman arjen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, millaista heidän elämänsä oli ennen korona-aikaa, sen aikana ja millaisia ajatuksia tulevaisuus heissä herättää. Kirjoittaa sai vapaasti siitä, mikä pandemian aikana tuntui tärkeältä ja merkitykselliseltä juuri vastaajan näkökulmasta.

Kirjoituskutsussa annettiin muutamia kirjoittamista ohjaavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä pyydettiin pohtimaan mm. sitä, onko korona-aika tarkoittanut vastaajan kohdalla muutoksia vai onko hänen elämänsä jatkunut pääpiirteittäin entisellä tavalla. Apukysymyksissä kysyttiin myös esimerkiksi sitä, onko korona-aikana vastaajalle muodostunut uudenlaisia tapoja, tai paikkoja, joissa hän viettää aikaansa. Lisäksi kysyttiin vastaajan tulevaisuuden odotuksista, sekä merkityksistä, joita hän liittää omaan kotiinsa. Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla tavanomaista päiväänsä.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, asuuko vastaaja kaupunkimaisessa vai maaseutumaisessa ympäristössä. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.