Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3673 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2022

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

Keywords

ajankäyttö, asenteet, digihyvinvointi, digitaaliset pelit, kokemukset, liikunta, ongelmapelaaminen, pelaaminen, pelit, rahankäyttö, rahapelit, terveydentila, työ, työkyky

Abstract

Aineistossa kartoitetaan suomalaisten hyvinvointia, työntekoa ja videopelaamista. Osa vastaajista on vastannut myös vuonna 2021 toteutettuun vastaavanlaiseen kyselyyn: FSD3689 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2021. Molempiin kyselyihin vastanneet (n=492) on mahdollista yhdistää vuoden 2021 kyselyyn satunnaisen tunnistemuuttujan avulla.

Aluksi vastaajilta kysyttiin koetusta terveydentilasta ja elämänlaadusta, jonka jälkeen siirryttiin käsittelemään digitaalisten pelien pelaamista. Heiltä kysyttiin peliaiheisiin asioihin käytetystä ajasta, pelaamisen taustalla olevista syistä sekä pelaamisen seurauksista. Lisäksi heiltä tiedusteltiin rahapelaamisesta sekä liikunnan määrästä. Pelaamattomilta vastaajilta kysyttiin erikseen, miksi he eivät pelaa digitaalisia pelejä.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien käsitystä itsestään ja hyvinvoinnistaan. Kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan omaa huolestuneisuuttaan ja ahdistuneisuuttaan. Tämän jälkeen tiedusteltiin muun muassa koetusta alakulosta, yksinäisyydestä, tulevaisuususkosta sekä oman arvon tunteesta. Lopuksi kysyttiin myös työstä palautumisesta sekä tämänhetkisestä työkyvystä.

Kysely lisältää seuraavat mittarit: Gaming addiction scale (GAS7), Internet Gaming Disorder Test (IGDT10), Gaming disorder test (GDT), Problem gaming test (THL1), PROMIS General Mental Health (GMH-2), PROMIS General Physical Health (GPH-2), Work ability index (WAI), Work recovery question (WR), Perceived loneliness (PL), Pathological gambling (BBDS), General anxiety disorder scale 2 (GAD-2) ja Beck Depression Inventory (BDI).

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa ikä, sukupuoli, työllisyystilanne sekä alue, jolla asuu.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.