FSD3676 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2022: kevät

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

hyökkäys, kansainväliset suhteet, liittoutumattomuus, maanpuolustustahto, puolustus, puolustusvoimat, sotilaallinen yhteistyö, turvallisuus

Abstract

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) kevään 2022 suppeassa tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä maanpuolustustahdosta, maan sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, Nato-jäsenyydestä, eri tahojen vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen, luottamuksesta Puolustusvoimien kykyyn torjua sotilaallisia uhkia, sotilaallisesta tilanteesta Suomen lähialueella sekä Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä.

Taustamuuttujina olivat muiden muassa sukupuoli, ikä, työelämään osallistuminen, ammatti/asema, koulutus, elämäntilanne, kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä, perheen tuloluokka, ruokakunnan koko, asunnon tyyppi, aluemuuttujia sekä puoluekanta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.