FSD3677 Kansalaispulssi 5/2022

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Keywords

COVID-19, Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022, koronavirukset, kriisit, luottamus, mieliala, suojautuminen, tiedonkulku, toimeentulo, toimintaohjeet, turvallisuus, varautuminen, viestintä, viranomaiset

Abstract

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Aineisto sisältää kysymyksiä myös Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Ukrainan kriisistä ja varautumisesta.

Tämän kierroksen kyselyssä kartoitettiin vastaajien luottamusta eri instituutioihin ja toisiin ihmisiin. Vastaajien hyvinvointia ja mielialaa kartoitettiin. Lisäksi esitettiin väittämiä vastaajan elämäntilanteesta, elämän merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Edelleen kysyttiin luottamuksesta tulevaisuuteen sekä koetusta stressistä ja turvallisuudesta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten kriisimielialaa tällä hetkellä.

Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan liittyen kysyttiin huolestuttavatko kriisin vaikutukset Suomen, omaan ja läheisten turvallisuuteen tai sodan mahdollinen laajeneminen. Lisäksi tiedusteltiin näkemyksiä viranomaisten ja vastaajien omasta varautumisesta, talouspakotteiden hyväksyttävyydestä sekä vaikuttamisyrityksistä.

Tiedonsaantiin ja viestintään liittyen tiedusteltiin vielä, miten tasapuolista, luotettavaa, avointa ja selkeää viranomaisten viestintä koronakriisistä on ollut. Kysyttiin myös kuinka hyvin vastaaja on noudattanut koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.