FSD3682 Kansalaispulssi: yhdistetty aineisto 2021

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Keywords

COVID-19, koronavirukset, kriisit, luottamus, mieliala, rokotteet, suojautuminen, terveys, tiedonkulku, toimeentulo, toimintaohjeet, viestintä, viranomaiset

Abstract

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Tämä yhdistetty aineisto sisältää vuonna 2021 kerätyt 16 Kansalaispulssi-aineistoa. Kierros 21 -muuttuja sisältää tiedon, missä keruussa kysymys on esitetty. Kyselylomakkeet ovat saatavilla Kansalaispulssi-aineistosarjan yksittäisten aineistojen kuvailujen yhteydessä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.