FSD3682 Kansalaispulssi: yhdistetty aineisto 2021

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Keywords

COVID-19, koronavirukset, kriisit, luottamus, mieliala, rokotteet, suojautuminen, terveys, tiedonkulku, toimeentulo, toimintaohjeet, viestintä, viranomaiset

Abstract

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Tämä yhdistetty aineisto sisältää vuonna 2021 kerätyt 16 Kansalaispulssi-aineistoa. Kierros 21 -muuttuja sisältää tiedon, missä keruussa kysymys on esitetty. Kyselylomakkeet ovat saatavilla Kansalaispulssi-aineistosarjan yksittäisten aineistojen kuvailujen yhteydessä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.