Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3689 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

Keywords

ajankäyttö, asenteet, digihyvinvointi, digitaaliset pelit, kokemukset, liikunta, ongelmapelaaminen, pelaaminen, pelit, rahankäyttö, rahapelit, terveydentila, työ, työikäiset, työkyky

Abstract

Aineistossa kartoitetaan työllisten hyvinvointia, työntekoa ja videopelaamista. Samat vastaajat kutsuttiin osallistumaan vapaaehtoisesti vuoden päästä toteutettuun vastaavanlaiseen kyselyyn: FSD3673 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2022. Molempiin kyselyihin vastanneet on mahdollista yhdistää vuoden 2022 kyselyyn satunnaisen tunnistemuuttujan avulla.

Aluksi vastaajilta kysyttiin koetusta terveydentilasta ja elämänlaadusta, jonka jälkeen siirryttiin käsittelemään digitaalisten pelien pelaamista. Ensin tiedusteltiin vastaajien suhdetta pelaamiseen. Heiltä kysyttiin esimerkiksi peliaiheisiin asioihin käytettyä aikaa ja rahamäärää viikossa. Vastaajien tuli mainita myös peli, jota on pelannut eniten viimeisen kuukauden aikana sekä koko oman pelihistorian aikana. Lomakkeella kysyttiin lisäksi, kuinka mieluisina tai epämieluisina vastaajat pitävät erinäisiä peleihin liittyviä seikkoja. Pelaamattomilta vastaajilta kysyttiin miksi he eivät pelaa digitaalisia pelejä ja miten paljon he ovat taasen pelanneet erilaisia ei-digitaalisia pelejä.

Seuraavaksi kyselyssä siirryttiin käsittelemään pelaamiseen liittyviä negatiivisia ilmiöitä. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, kuinka usein viimeisen kuuden kuukauden aikana he ovat ajatelleet pelaamista pitkin päivää tai pelanneet unohtaakseen muun elämän. Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin rahapelaamisesta. Vastaajilta kysyttiin myös kuinka paljon he liikkuvat viikoittain. Tämän jälkeen tiedusteltiin koetusta ahdistuksesta, alakulosta, yksinäisyydestä, tulevaisuususkosta sekä oman arvon tunteesta. Lopuksi kysyttiin työstä palautumisesta sekä tämänhetkisestä työkyvystä.

Kysely lisältää seuraavat mittarit: Gaming addiction scale (GAS7), Internet Gaming Disorder Test (IGDT10), Gaming disorder test (GDT), Problem gaming test (THL1), PROMIS General Mental Health (GMH-2), PROMIS General Physical Health (GPH-2), Work ability index (WAI), Work recovery question (WR), Perceived loneliness (PL), Pathological gambling (BBDS), General anxiety disorder scale 2 (GAD-2) ja Beck Depression Inventory (BDI).

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa ikä, sukupuoli, työllisyystilanne sekä alue, jolla asuu.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.