Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3691 Terveysteknologian aloilla tutkimus- ja innovaatiotyötä tekevät tohtorinaiset 2018-2020

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Nordic Centre of Excellence on Women in Technology Driven Careers (NORDWIT)

Keywords

hyvinvointiteknologia, naiset, perhe, sukupuoli, tasa-arvo, tohtorit, työ, työelämä, työmarkkinat, työpaikat, työura, työyhteisöt, urakehitys

Abstract

Aineisto sisältää terveysteknologian alalla työskenteleville tohtorintutkinnon suorittaneille naisille tehtyjä haastatteluja. Aineisto on kerätty osana Uppsalan yliopiston, Tampereen yliopiston ja Länsi-Norjan tutkimusinstituutti Vestlandsforskinging NORDWIT-hanketta (Nordic Centre of Excellence on Women in Technology Driven Careers).

Haastatteluissa haastateltavia pyydettiin kertomaan tutkimus- ja innovaatiotyötä koskeva uraelämäkertansa. Lisäksi kysyttiin nykyisestä työtilanteesta ja -yhteisöstä, tulevaisuuden suunnitelmista, sukupuolesta T&I-työssä sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Haastateltavat kertovat työuran alkamisesta, merkittävistä käänteistä, siirtymistä ja uratavoitteistaan sekä työpaikan sijainnin merkityksestä ja perheen vaikutuksesta uravalintoihin. Haastateltavat kertovat myös muun muassa mitkä asiat ovat auttaneet haastateltavia työuralla, millaista kannustusta ja millaisia verkostoja heillä on ollut. Lisäksi haastatteluissa käsitellään työn merkitystä elämässä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Sukupuolen vaikutusta nykyisessä työssä ja työpaikassa arvioidaan, samoin kuin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman näkyvyyttä haastateltavan työssä. Oman tutkimusryhmän toimintaa, sen rakentamista, kansainvälistymistä ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä pohditaan myös. Yrittäjyydestä kertovat yrittäjinä työskentelevät, mutta myös muut pohtivat ajatuksia yrittäjyydestä omalla kohdallaan. Koska haastattelut olivat elämäkerrallisia, niissä kerrotut kokemukset ajoittuivat uran eri vaiheisiin ja eri vuosikymmenille, enimmäkseen 2000- ja 2010-luvuille. Haastattelujen kesto oli 1,5-2 tuntia.

Taustatietona haastateltavasta kerrotaan mm. syntymävuosikymmen, lasten lukumäärä, ylin tutkinto, pääasiallinen tieteenala, työtehtävä sekä työpaikan tyyppi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.