Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3737 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2022

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

  • No other files available

Authors

  • Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
  • Tampereen vapaa-ajattelijat ry

Keywords

ateismi, evankelis-luterilainen kirkko, kirkko (instituutio), kirkkoon kuulumattomat, kirkollisvero, kirkosta eroaminen, uskonnot, valtionkirkko

Abstract

Aineisto koostuu Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta eroakirkosta.fi -palvelun kautta vuonna 2022 eronneiden henkilöiden mainitsemista eroamissyistä. Eroakirkosta.fi-palvelussa voi eroilmoituksen jättämisen jälkeen vapaaehtoisesti kertoa myös eroamisen syyn. Eroamisen syytä kysytään lomakkeessa sen jälkeen, kun eroamisilmoitus on jo lähetetty. Eroamissyyt ovat pääosin suomenkielisiä.

Taustatietona on mainittu ikä ja sukupuoli sekä eroamiskuukausi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.