FSD3754 Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2022

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Valtiovarainministeriö

Keywords

hankinta, ilmoitukset (tiedonannot), julkiset hankinnat, kilpailuttaminen, laki julkisista hankinnoista, laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Abstract

Aineisto sisältää tietoja valtiovarainministeriön julkisten hankintojen virallisessa HILMA-verkkopalvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) vuonna 2022 julkaistuista ilmoituksista. Hankintayksiköt ilmoittavat HILMAssa pääasiassa kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Aineisto sisältää tietoja hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana on tietoja hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen CPV-koodeista (Common Procurement Vocabulary -nimikkeistö) sekä hankintojen arvosta. Ilmoituslomakkeella esitettiin ns. tilastokysymyksiä, jotka liittyvät kansallisen julkisten hankintojen strategian toteutumisen seurantaan. Ne käsittelevät hankintojen innovatiivisuutta, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä, pk-yritysten huomioimista ja palvelun käyttäjien osallistamista. Aineistossa on myös muuttujat aluekoodi (NUTS) ja ilmoituksen kieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.