FSD3778 Koko vuosi koronaa - kokemuksia korona-ajasta 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto

Keywords

COVID-19, arki, etätyö, ihmissuhteet, karanteeni, kokemukset, koronavirukset, koti, pandemiat, perhe-elämä, poikkeusolot, rajoitukset, rokotteet, sosiaaliset suhteet

Abstract

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ihmisten kokemuksiin korona-ajasta. Aineisto on jatkoa SKS:n vuosi aikaisemmin järjestetylle Koronakevät-keruulle koronatilanteen jatkuessa edelleen vuonna 2021. Kyseinen Koronakevät-aineisto on saatavilla SKS:n arkistosta.

Kirjoitusohjeissa oltiin kiinnostuneita ihmisten kokemuksista uudesta koronakeväästä vuonna 2021. Lisäksi kirjoitusohjeissa vastaajia pyydettiin pohtimaan, millaiseksi korona-aika jäsentyy vastaajan muistissa sekä miten suhtautuminen koronaan on muuttunut pandemian jatkuessa. Edelleen oltiin kiinnostuneita suhtautumisesta rajoituksiin ja turvatoimiin sekä pyrkimyksiin välttää tartunta. Myös mahdollista vastaajan omaa tai lähipiirin sairastumista koronaan tiedusteltiin sekä suhtautumista sairastumiseen. Tautiin liittyen kysyttiin myös suhtautumisesta koronarokotteisiin sekä yleistä suhtautumista koronaan. Lisäksi tiedusteltiin koronan vaikutuksista arkeen, sosiaalisiin suhteisiin ja yleisemmin elämään. Mahdollisista koronan positiivisista vaikutuksista sekä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä oltiin myös kiinnostuneita.

Taustatietoina on mainittu sukupuoli, syntymäaika, ammatti sekä paikkakunnat. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.