FSD3782 Kansalaispulssi 4/2023

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Keywords

COVID-19, Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022, energiansäästö, hyvinvointi, koronavirukset, kriisit, luottamus, mieliala, suojautuminen, toimeentulo, toimintaohjeet, turvallisuus, varautuminen, viranomaiset

Abstract

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Aineisto sisältää kysymyksiä koronasta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja energian säästämisestä.

Tämän kierroksen kyselyssä kartoitettiin, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat demokratian toimivuuteen Suomessa ja kuinka paljon he luottavat toisiin ihmisiin sekä eri instituutioihin. Vastaajan elämäntilanteesta, elämän merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta esitettiin väittämiä. Edelleen kysyttiin vastaajan mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen sekä koetusta stressistä ja turvallisuudesta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten kriisimielialaa tällä hetkellä.

Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan liittyen kysyttiin, huolestuttaako sodan mahdollinen laajeneminen. Lisäksi tiedusteltiin näkemyksiä talouspakotteiden hyväksyttävyydestä, kulutustottumusten muutoksista sekä korkojen nousun vaikutuksista.

Energiansäästöstä tiedusteltiin, onko vastaaja tehnyt energiansäästötoimia, kuten lyhentänyt suihkuaikaa, alentanut lämpötiloja tai vähentänyt sähkölaitteiden käyttöä, viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Koronaepidemiaan liittyen kartoitettiin, kuinka paljon sen vaikutukset aiheuttavat huolta nyt. Kysyttiin myös suojautumisen tarpeellisuudesta, kuinka hyvin vastaaja on noudattanut koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia sekä mahdollisen koronarokotteen tehosteannoksen ottamisesta syksyllä.

Taustamuuttujina olivat vastauskieli, vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta, taloudellisesta tilanteesta, asumismuodosta ja asunnon lämmitysmuodosta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.