Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3789 Kansalaismielipide: Eduskuntavaalikyselyt 2023

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)
  • Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Fakulteten för samhälsvetenskaper och ekonomi)
  • Strandberg, Kim (Åbo Akademi. Fakulteten för samhälsvetenskaper och ekonomi)

Keywords

demokratia, eduskuntavaalit, mielipiteet, poliitikot, poliittiset asenteet, politiikka, puolueet, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Aineisto sisältää kuudella kyselykierroksella samoilta vastaajilta kerättyjä mielipidemittauksia ja eduskuntavaaleihin liittyviä näkemyksiä. Aineisto on kerätty osana Kansalaismielipidepaneelia, joka kuuluu kansalliseen yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuriin (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO).

Alussa kartoitettiin vastaajan äänestyskäyttäytymistä, eli aikooko vastaaja äänestää, ja jos aikoo, niin mitä puoluetta on suunnitellut äänestävänsä. Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä kansalaisaloitteista, ja heille esitettiin erilaisia väittämiä kansanedustajista ja ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan poliittisia puolueita ja niiden puheenjohtajia. Kysyttiin, mitkä asiat vaikuttivat puolueen ja ehdokkaan valintaan, tai toisaalta miksi vastaaja päätti jättää äänestämättä. Vastaajat kertoivat, millaisiin yhteiskunnallisen osallistumisen muotoihin he ovat ottaneet osaa. Vastaajilta kysyttiin luottamuksesta erilaisia poliittisia puolueita kohtaan.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, koulutustaso, elämäntilanne, äidinkieli, vaalialue ja kuntaluokitus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.