Advanced search: Publications

Operator

Showing 50 / 3672

Display
Resurssi ei riitä! Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
Laaksonen, Aija (2021). Resurssi ei riitä! Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma. Turku: Turun yliopisto.
Lapset toimivat - aikuiset valistavat: lasten kertomuksia syömisestä.
Karlsson, Liisa: Lapset toimivat - aikuiset valistavat: lasten kertomuksia syömisestä. Teoksessa Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. 2012. Suomen kasvatustieteellinen seura. Jyväskylä. s. 235-283.
Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment
Knuuttila, V. & Kuusisto, K. & Saarnio, P. & Nummi, T. (2012). Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment. Counselling Psychology Quarterly. Volume 25, 2012. Issue 4. https://doi.org/10.1080/09515070.2012.707116
Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen
Puska, Maija (2016) Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Osaamisperusteisuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen arjessa.
Vähätalo, Lauri (2018). Osaamisperusteisuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen arjessa. Teoksessa Osaaminen esiin. Ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus (toim. Harri Kukkonen ja Anu Raudasoja). Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A: Tutkimuksia 23. http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-osaaminen-esiin [Viitattu 20.4.2018].
Sosiaalinen tausta ja rikollisuus
Jaakkola, Risto (1965). Sosiaalinen tausta ja rikollisuus. Sosiologia 2(2), 90-100.
Ikäihmisten yksinäisyyttä voi vähentää. Palveluohjauksen käytäntöjä uudistettava
Närhi, Kati & Rissanen, Sari & Tiilikainen, Elisa & Kannasoja, Sirpa & Ristolainen, Hanna (2019). Ikäihmisten yksinäisyyttä voi vähentää. Palveluohjauksen käytäntöjä uudistettava [verkkodokumentti]. PROMEQ politiikkasuositus 2 http://www.uef.fi/documents/1529015/2331003/julkaistavaksi+PROMEQ_POLICY_BRIEF_WP6.pdf/90581a5e-399f-44eb-b033-e7c2ad27adf3 [viitattu 27.3.2020]
"Joka kesä on saatava muutama grillimakkara" : Liha- ja kasvisruoan saamat merkitykset suomalaisten ruokapäivän kuvauksissa vuosina 2013 ja 2020.
Silander, N. (2022) "Joka kesä on saatava muutama grillimakkara" : Liha- ja kasvisruoan saamat merkitykset suomalaisten ruokapäivän kuvauksissa vuosina 2013 ja 2020. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kotitaloustieteen pro gradu -tutkielma.
Lääkkeiden väärinkäyttö suomalaisessa aikuisväestössä
Pätsi S-M, Lintonen T, Karjalainen K. Lääkkeiden väärinkäyttö suomalaisessa aikuisväestössä. Suomen Lääkärilehti 2020;75:188-210.
Suomalaisen ja amerikkalaisen ITPA:n vertailu
Kuusinen, Jorma & Blåfield, Lea (1974). Suomalaisen ja amerikkalaisen ITPA:n vertailu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja; 229.
Vanhoista vanhimpien terveys ja elämätilanne. Tuloksia vuoden 2010 Tervaskannot 90+- tutkimuksesta
Helminen, Sanna & Sarkeala, Tytti & Enroth, Linda & Hervonen, Antti & Jylhä, Marja (2012). Vanhoista vanhimpien terveys ja elämätilanne. Tuloksia vuoden 2010 Tervaskannot 90+- tutkimuksesta. Gerontologia 26(3):162-171. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201702131130
Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta
Eronen, Anne & Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha (2014). Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
Minäkuvani on jotenkin vinksallaan. Laadullinen tutkimus masennuksen vaikutuksesta minäkuvaan
Kaurahalme, Suvi (2021). Minäkuvani on jotenkin vinksallaan. Laadullinen tutkimus masennuksen vaikutuksesta minäkuvaan. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210508
Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä. Sosiaalisen tuen merkitys masennuksesta toipumisessa.
Hiilamo H, Tuulio-Henriksson A. (2012) Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä. Sosiaalisen tuen merkitys masennuksesta toipumisessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2012:49:209-219.
Yrittäjyyden riskeiltä turvaan työosuuskuntaan. Media- ja kulttuurialan freelancereiden näkemyksiä työosuuskunnissa työskentelystä ratkaisuna työn epävarmuuteen
Ulmanen, Joni (2019) Yrittäjyyden riskeiltä turvaan työosuuskuntaan. Media- ja kulttuurialan freelancereiden näkemyksiä työosuuskunnissa työskentelystä ratkaisuna työn epävarmuuteen. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Tutkimus eron vaikutuksesta vanhemmuuteen
Nevala, Niina & Paaso, Maria (2017). Tutkimus eron vaikutuksesta vanhemmuuteen. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma.
Sosiaalibarometri 1998: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista
Eronen, A. & Eskelinen, M. & Kinnunen, P. & Rönnberg, L. & Tiermas, P. & Urponen, K. (1998). Sosiaalibarometri 1998: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Suomalaisten politiikkatietämys
Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2008). Suomalaisten politiikkatietämys. Helsinki: Edita Prima. Oikeusministeriön julkaisuja 2008:6.
Yliopistojen maisteri- ja tohtoriuraseurantakyselyiden 2017 tulokset
Kurlin, Ari & Suorsa, Outi & Carver, Eric & Taulu, Heikki & Akava & Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä (2018). Yliopistojen maisteri- ja tohtoriuraseurantakyselyiden 2017 tulokset.
Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa
Wilska, Terhi-Anna (2001). Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa. Teoksessa: Nuori ruumis (toim. Raili Välimaa & Anne Puuronen). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 21.
Hankintailmoitusten tilastot 2010
Työ- ja elinkeinoministeriö (2011) Hankintailmoitusten tilastot 2010. https://vanha.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/tilastot/
Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi
Kokko, K. (1996). Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi. Pro gradu.
Oletko hedonisti, aktivisti, universalisti vai kaikkiruokainen?
Kinnunen, M. (2014). Oletko hedonisti, aktivisti, universalisti vai kaikkiruokainen? Tieto & Trendit, 3-4/2014, 50-53.
Helsinkiläisten yläkoululaisten turvallisuusosaamisesta ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden mittaamisesta
Rekola, Hanna & Itkonen, Pekka & Saine-Kottonen, Annukka (2017). Helsinkiläisten yläkoululaisten turvallisuusosaamisesta ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden mittaamisesta [verkkodokumentti]. Helsinki: Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja 1/2017. https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Helsinkilaisten_ylakoululaisten_turvallisuusosaamisesta_ja_turvallisuusviestinnan_vaikuttavuuden_mittaamisesta.pdf [viitattu 26.4.2019]
Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia.
Kotilainen, Sirkku & Siivonen, Katriina & Suoninen, Annikka (2010). Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 31.
Vapaa-ajan harrastusten yhteys 50-vuotiaiden toive-eläkeikään ja eläkeaikaisen ansio- ja vapaaehtoistyön aikomuksiin
Oksanen, P. (2016). Vapaa-ajan harrastusten yhteys 50-vuotiaiden toive-eläkeikään ja eläkeaikaisen ansio- ja vapaaehtoistyön aikomuksiin. Pro gradu.
Kunnat ja ympäristökonfliktit
Kettunen, Aija (1998). Kunnat ja ympäristökonfliktit. Helsinki: Suomen kuntaliitto. Acta / Suomen kuntaliitto; 96.
Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous.
Häikiö, Martti ja Ylitalo, Essi: Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013.
Toivon diskurssit psykoosin kokeneiden nuorten haastattelupuheessa
Tuomisto, Noora (2020) Toivon diskurssit psykoosin kokeneiden nuorten haastattelupuheessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Sosiaalityön maisteriohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202004284152
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2009
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2009 (2009) [verkkodokumentti]. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS. http://www.defmin.fi/index.phtml?463_m=4157&s=263 [viitattu 10.1.2011]
Ketä lama kosketti? Aikuisten työurien seuranta v. 1986-1995
Rönkä, A., Ohranen, M., & Kokko, K. (1996). Ketä lama kosketti? Aikuisten työurien seuranta v. 1986-1995. Kasvatus, 27, 463-477.
KÖYHYYS ON SAMANAIKAA SIUNAUS JA KIROUS: Köyhyyden mallitarinoista köyhyyden paikantumiin
Salomaa, Laura (2022). KÖYHYYS ON SAMANAIKAA SIUNAUS JA KIROUS: Köyhyyden mallitarinoista köyhyyden paikantumiin. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tampere: Tampereen yliopisto.
Ketterät sopimustyypit ja hinnoittelumallit julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa.
Pekkarinen, Arttu (2017) Ketterät sopimustyypit ja hinnoittelumallit julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Sosiaaliturvariippuvuus: sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa?
Sosiaaliturvariippuvuus: sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? (2017). Toim. Saari, Juho. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0366-2
OY Kiusaaja AB - miksi ja miten organisaatio kiusaa
Waselius, Lulu (2020). OY Kiusaaja AB - miksi ja miten organisaatio kiusaa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285491
Sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät
Sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät (1994). Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Sosiaaliturvan keskusliiton selvityksiä ja tutkimuksia; 1/1994.
"Me ollaan tukemassa ihmisiä, me ei olla korjaamassa niitä" : Työelämävalmentajien kokemuksia psykologisten perustarpeiden tyydyttymisestä työelämävalmennuksessa
Antila, Tuija (2021) "Me ollaan tukemassa ihmisiä, me ei olla korjaamassa niitä" : Työelämävalmentajien kokemuksia psykologisten perustarpeiden tyydyttymisestä työelämävalmennuksessa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta; Tampereen yliopisto.
Mitä on suomalainen arvokonservatiivisuus? Tutkimus suomalaisen konservatiivisuuden sisällöistä ja taustatekijöistä
Suikkanen, Sanni (2019). Mitä on suomalainen arvokonservatiivisuus? Tutkimus suomalaisen konservatiivisuuden sisällöistä ja taustatekijöistä. Tampere: Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma. Pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905161728
OSALLISUUTTA RUOKA-AVUN RINNALLE? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä
Niemi, Tuukka & Winter, Torsten (2020). OSALLISUUTTA RUOKA-AVUN RINNALLE? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä. Sininauhaliiton julkaisuja. Helsinki: Sininauhaliitto.978-952-7284-14-8
Vieraantunut vai pettynyt? Kirkosta eroamisen syyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
Niemelä, Kati (2006). Vieraantunut vai pettynyt? Kirkosta eroamisen syyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja; 95.
Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus asiakkuuden vaikutuksesta elämäntilanteen muutokseen
Kuusisto, Katja & Ekqvist, Eeva (2016). Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus asiakkuuden vaikutuksesta elämäntilanteen muutokseen. Yhteiskuntapolitiikka 81(6), 655-669.
Kirkko uudelle vuosituhannelle
Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä Kati (2000). Kirkko uudelle vuosituhannelle. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1996-1999. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
Suomalaisten asenteet kehitysyhteistyöhön
Pasanen, Tiina (2005). Suomalaisten asenteet kehitysyhteistyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiologian Pro gradu -tutkielma.
Eduskuntaryhmien äänestyskoheesio vuosien 1991-2006 valtiopäivillä
Pajala, A. and Jakulin, A. 2007. Eduskuntaryhmien äänestyskoheesio vuosien 1991-2006 valtiopäivillä, Politiikka 49(3), 141-154.
Koulumenestyksen rakenne ja pysyvyys peruskoulun 6. ja 9. luokilla
Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1988). Koulumenestyksen rakenne ja pysyvyys peruskoulun 6. ja 9. luokilla. Kasvatus 19(1), 22-31.
Taiteen ja kulttuurin barometri 2018: Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus
Hirvi-Ijäs, Maria & Sokka, Sakarias & Rensujeff, Kaija & Kurlin, Ari (2019). Taiteen ja kulttuurin barometri 2018: Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus [verkkodokumentti]. Helsinki: Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/taiteilijoiden_ja_taiteen_liikkuvuus._taiteen_ja_kulttuurin_barometri_2018._v_09.pdf [viitattu 24.8.2020].
Pienten lasten perheiden vuorovaikutus ja yleinen toimintakykyisyys 2000-luvun alun Suomessa
Tähtinen, J. (2003). Pienten lasten perheiden vuorovaikutus ja yleinen toimintakykyisyys 2000-luvun alun Suomessa. Julkaisussa Heidi Sinervaara-Niskanen & Raimo Ojala (toim.) Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 3.
Työn laatu Suomessa: Mitä työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista koostetusta laatuindeksistä jää käteen?
Laukkanen, E. (2012). Työn laatu Suomessa: Mitä työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista koostetusta laatuindeksistä jää käteen? Työelämän tutkimus 2/2012, 188-197.
"Kyllä politiikalle, mutta...": nuoret ja eduskuntavaalit 2003
"Kyllä politiikalle, mutta...": nuoret ja eduskuntavaalit 2003 (2003). Toim. Kari Paakkunainen. Helsinki: Opetusministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta.
Työn imua edistävät voimavarat sosiaalityön lähijohtajien työhyvinvointi- ja johtajuusajattelussa.
Majasaari, Eveliina (2021) Työn imua edistävät voimavarat sosiaalityön lähijohtajien työhyvinvointi- ja johtajuusajattelussa. Kandidaatintutkielma. Yhteiskuntatutkimus. Tampere: Tampereen yliopisto.
Display