FSD1069 Energia-asennetutkimus 1990

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)

Keywords

asenteet, energia, energiansäästö, energiapolitiikka, haittavero, kivihiili, lisärakentaminen, luopuminen, maakaasu, sähköntuotanto, turve, valtarakenteet, vesivoima, ydinenergia, yhteiskunnalliset vaikutukset, ympäristökysymykset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energiantuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajilta kysyttiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja miten tärkeinä hän pitää erilaisia energiantuotantoon liittyviä tekijöitä kuten hintaa, saasteettomuutta, saatavuutta, kotimaisuutta, turvallisuutta ja tuotantovarmuutta. Lisäksi kysyttiin, kumpi olisi parempi vaihtoehto, ydinvoima vai kivihiili, ja millä yhteiskunnallisilla vaikuttajatahoilla on tosiasiallista vaikutusvaltaa energiapoliittisessa päätöksenteossa. Lopuksi tiedusteltiin, mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia ydinvoiman lisärakentamisella ja ydinvoiman käytöstä luopumisella olisi. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.