FSD1087 EVAn kansallinen asennetutkimus 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan integraatio, asenteet, hyvinvointi, julkinen talous, koulutus, markkinatalous, poliittinen kulttuuri, puolueet, siirtolaiset, sosiaaliset ristiriidat, tulevaisuudenodotukset, ulkomaalaiset, yhteiskunnalliset liikkeet, ympäristökysymykset

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan yhteiskunnallisiin ristiriitoihin, kansalaisliikkeisiin, poliittisiin puolueisiin, ulkomaalaisiin ja siirtolaisiin, koulutusjärjestelmän kehittämiseen, ympäristökysymyksiin, markkinatalouden uusiin ilmiöihin sekä Euroopan integraatioon. Lisäksi heiltä kysyttiin hyvinvointiajattelusta ja prioriteeteista julkisen talouden kehittämisessä. Lopuksi selvitettiin kansalaisten tulevaisuudenuskoa. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, jolla asuu, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toimiala työelämässä, puoluekanta ja yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.