FSD1096 Kunnallis- ja eurovaalien 1996 seuranta

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto)
  • Suomen Gallup

Keywords

europarlamenttivaalit, kunnallisvaalit, mainonta, poliittinen käyttäytyminen, puolueet, puolueiden kannatus, televisiomainonta, vaalikampanjat, vaalit, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 1996 kunnallis- ja eurokansanedustajavaaleissa. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vastaajalta kysyttiin ensin, äänestikö hän molemmissa vaaleissa tai vain toisessa näistä vaaleista. Äänestäneiltä tiedusteltiin äänestivätkö he ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä, ketä he äänestivät eurovaaleissa, miten paljon erilaiset syyt vaikuttivat heidän puoluevalintaansa ja äänestyspäätökseensä, missä vaiheessa he lopullisesti päättivät minkä puolueen ehdokkaalle äänensä antavat ja mistä lähteistä he saivat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Vaalimainontaa tutkittiin kysymällä kaikilta vastaajilta olivatko he nähneet ehdokkaiden tai puolueiden mainoksia ennen vaaleja ja pyytämällä heitä arvioimaan eri puolueiden televisiomainoksia. Kaikilta kysyttiin myös olivatko he osallistuneet ehdokkaiden tai puolueiden/ryhmittymien vaalitilaisuuksiin ja mikä puolue olisi heille pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, talouden bruttovuositulot, talouden koko, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.