FSD1096 Kunnallis- ja eurovaalien 1996 seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

europarlamenttivaalit, kuntavaalit, mainonta, poliittinen käyttäytyminen, puolueet, puolueiden kannatus, televisiomainonta, vaalikampanjat, vaalit, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 1996 kunnallis- ja eurokansanedustajavaaleissa. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vastaajalta kysyttiin ensin, äänestikö hän molemmissa vaaleissa tai vain toisessa näistä vaaleista. Äänestäneiltä tiedusteltiin äänestivätkö he ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä, ketä he äänestivät eurovaaleissa, miten paljon erilaiset syyt vaikuttivat heidän puoluevalintaansa ja äänestyspäätökseensä, missä vaiheessa he lopullisesti päättivät minkä puolueen ehdokkaalle äänensä antavat ja mistä lähteistä he saivat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Vaalimainontaa tutkittiin kysymällä kaikilta vastaajilta olivatko he nähneet ehdokkaiden tai puolueiden mainoksia ennen vaaleja ja pyytämällä heitä arvioimaan eri puolueiden televisiomainoksia. Kaikilta kysyttiin myös olivatko he osallistuneet ehdokkaiden tai puolueiden/ryhmittymien vaalitilaisuuksiin ja mikä puolue olisi heille pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, talouden bruttovuositulot, talouden koko, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.