Sarjat

Yhteensä 74 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 733
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Diakoniabarometrit 4
ESS (European Social Survey) 8
EVA:n EU-asennetutkimukset 16
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 25
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 6
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Eläkebarometrit 1
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Energia-asenteet 5
Gallup Ecclesiastica 6
Hyvinvointitutkimukset 4
Hyvä vapaa-aika 7
ISSP (International Social Survey Programme) 20
Itä-Suomen nuorisopuntarit 3
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 16
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 13
Kandipalaute 4
Kansalaisturvallisuus 2
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 8
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Kirkkomonitorit 4
Kirkosta eroamisen syyt 5
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 4
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 6
Koulun hyvinvointiprofiili 56
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 4
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Kunta-alan työolobarometrit 16
KuntaSuomi 2004 51
Lapsesta aikuiseksi 31
Lapsiuhritutkimukset 3
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 3
Lasten kuritusväkivalta 10
Lasten mediabarometrit 4
Liikuntatutkimukset 4
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Nuorisobarometrit 26
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Opiskelijatutkimukset 3
Pelastuspalveluasenteet 4
Perhebarometrit 11
Poliisibarometrit 9
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Päihdetapauslaskennat 5