Hyvinvointitutkimukset

Kuvaus

Kelan ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen (nykyisin sosiaalitieteiden laitoksen) yhteisessä tutkimushankkeessa on kartoitettu 18 - 74-vuotiaiden suomalaisten kokemuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnista, sosiaalipolitiikasta ja sosiaaliturvasta. Tutkimuksissa on selvitetty vastaajien pääasiallista toimintaa (työssä, työttömänä, eläkkeellä jne.), työmarkkina-asemaa, työttömyyskokemuksia, terveydentilaa, asumistilannetta, saatuja sosiaalietuuksia ja tulonsiirtoja, toimeentuloa sekä yleensä elintasoa.

Suurelta osin vertailukelpoisissa tutkimuksissa on tarkasteltu myös suomalaisten sosiaalisia suhteita, elämäntapahtumia ja elämänhallintaa kokonaisuutena. Kyselyaineistoja kerättiin vuosina 1995 ja 1996 "Suomalaisten käsitykset sosiaaliturvasta" -nimisinä ja vuosina 1998 ja 2000 "Sosiaaliturvabarometri"-nimisinä.