Tulevat aineistot

Yhteensä tulevaa aineistoa.

Tulevat aineistot-sivulla on tietoa aineistoista, joiden arkistointiprosessi on vielä kesken.

Tyypillisesti aineistot valmistuvat muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun ne ovat tulleet Tietoarkistoon. Aikatauluun vaikuttavat mm. datan kunto, aineistosta saatavilla oleva dokumentaatio ja kiireellisyysjärjestys. Aineistoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0),
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Embargosarake kertoo, mihin asti alkuperäisellä tutkijalla on ensikäyttöoikeus aineistoonsa. Tietoarkisto ei voi nopeuttaa embargossa olevien aineistojen julkaisua. Aineiston luovuttajalla on oikeus muuttaa embargon kestoa.