Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1718 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0),
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.

Tulevat aineistot

FSD3564 Asunnottomuustyö Suomessa: työpajatallenteet 2020-2021 C Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-23
FSD3516 Opiskelijatutkimus 2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-05-23
FSD3585 Rekrytoijien näkemyksiä työttömyysjaksojen vaikutuksista rekrytointiin 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-16
FSD3521 Työelämässä koettu häpeä -kirjoitusaineisto 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-12
FSD3664 Kansalaispulssi 4/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-05-10
FSD3584 Muistoja lapsuudessa koetuista peloista 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-02
FSD3616 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-28
FSD3645 Työolobarometri 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-19
FSD3500 Digitalisoituva Suomi 2017-2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-06
FSD3558 Mökkibarometri 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-05
FSD3656 Kansalaispulssi 3/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-01
FSD3654 Kansalaispulssi 2/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-01
FSD3646 Kansalaispulssi 1/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-21
FSD3526 Tiede maailmankuvissa ja arkiajattelussa 2019-2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-16
FSD3617 Ikääntyvien vammaisten kirjoituksia elämästään 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2022-03-15
FSD3624 Poliisibarometri 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-10
FSD3623 Poliisibarometri 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-10
FSD3510 E-urheilijoiden fyysinen harjoittelu 2015-2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-02
FSD3428 Alle 40-vuotiaiden vanhempien kokemuksia vanhemmuudestaan 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-02-28
FSD3620 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2021 C Tooltip Kvalitatiivinen 2022-02-18
FSD3618 Kertomuksia korona-ajasta 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2022-02-14
FSD3495 Opetuksen saavutettavuuden edistäminen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-02-14
FSD3606 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-02-08
FSD3587 Argumentin laadun arviointitutkimus 2018 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-02-02
FSD3576 Ruoan merkitykset arjessa -kirjoitusaineisto 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-02-01
FSD3588 Kognitiivinen ja affektiivinen empatia diktaattoripelissä 2018-2019 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-01-31
FSD3549 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: haastattelut ja työpaja 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-18
FSD3472 Festivaalibarometri 2014-2018 D Tooltip Kvantitatiivinen 2022-01-13
FSD3561 Ilmastobarometri 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-01-11
FSD3391 Kirjoituksia vapaaehtoistyöstä turvapaikanhakijoiden parissa 2018-2019 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-04
FSD3504 Luontoharrastus ja teknologia -kirjoitusaineisto 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-04
FSD3465 Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa koronapandemian aikana 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-04
FSD3515 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-12-29
FSD3613 Kansalaispulssi 16/2021 A Tooltip Kvantitatiivinen 2021-12-22
FSD3599 Kansalaispulssi 15/2021 A Tooltip Kvantitatiivinen 2021-12-17
FSD3538 Pääkaupunkiseutulaisten nuorten aikuisten haastatteluja uskonnottomuudesta 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-12-15
FSD3545 Videopelaaminen koronapandemian aikana: haastattelut 2020 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-12-15
FSD3542 Haastattelut vertaistuesta ja kokemustiedosta lapsi- ja perhepalveluissa 2019-2020 D Tooltip Kvalitatiivinen 2021-11-29
FSD3509 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-29
FSD3508 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys I 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-29
FSD3553 Yliopistoista vuonna 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-16
FSD3592 Kansalaispulssi 14/2021 A Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3550 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat 2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3551 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3572 Helsingin Sanomien jätekysely 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3579 Kansalaispulssi 13/2021 A Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-09
FSD3532 Nuorisobarometri 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-26
FSD3536 Nuorisobarometri 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-26
FSD3511 Vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmistä osana lastensuojelun avohuoltoa 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-10-18
FSD3447 Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet 2017-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-18