Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1681 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0),
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.

Tulevat aineistot

FSD3509 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-29
FSD3508 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys I 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-29
FSD3542 Haastattelut vertaistuesta ja kokemustiedosta lapsi- ja perhepalveluissa 2019-2020 D Tooltip Kvalitatiivinen 2021-11-29
FSD3553 Yliopistoista vuonna 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-16
FSD3550 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat 2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3551 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3572 Helsingin Sanomien jätekysely 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3592 Kansalaispulssi 14/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3579 Kansalaispulssi 13/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-09
FSD3536 Nuorisobarometri 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-26
FSD3532 Nuorisobarometri 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-26
FSD3511 Vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmistä osana lastensuojelun avohuoltoa 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-10-18
FSD3448 Pääkaupunkiseudun viiden suurimman vieraskielisen ryhmän arvot, asenteet ja identiteetit 2018-2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-18
FSD3447 Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet 2017-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-18
FSD3525 Naisten kokemuksia kehopositiivisesta selfie-valokuvauksesta 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-10-14
FSD3570 Kansalaispulssi 11/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-08
FSD3574 Kansalaispulssi 12/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-08
FSD3562 Kansalaispulssi 10/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-07
FSD3555 Kansalaispulssi 9/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-07
FSD3471 Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen Suomessa ja Baltiassa 2018-2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-05
FSD3507 Seurakunnat ja koronakriisi 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-27
FSD3505 Seurakuntien työntekijäkysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-21
FSD3506 Seurakuntien luottamushenkilökysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-21
FSD3514 Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksiin osallistuneiden haastatteluja 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-09-20
FSD3477 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-10
FSD3531 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-10
FSD3408 Velkaantuminen ja häpeä -kirjoitusaineisto 2019-2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-09-01
FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-30
FSD3486 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-30
FSD3490 Lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyepäilyt 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-27
FSD3462 Nuorten naisten onnellisuuskyselyt 2016 ja 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-27
FSD3489 Luontoympäristössä työskentelevien varhaiskasvattajien kokemuksia työhyvinvoinnista 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-24
FSD3512 Päihdetutkimus 2018 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-23
FSD3387 Masennus- ja itsetuhoisuuskysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-18
FSD3473 Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-16
FSD3429 Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia poliittisista luottamustehtävistä 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-12
FSD3483 Toimittajien näkemyksiä tragediajournalismista 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-05
FSD3480 Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-05
FSD3466 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-04
FSD3459 Opettajankoulutuksen vetovoima: kyselyt 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-07-20
FSD3544 Kansalaispulssi 7/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-07-05
FSD3548 Kansalaispulssi 8/2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-07-05
FSD3458 Opettajankoulutuksen vetovoima: fokusryhmähaastattelut 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-07-01
FSD3497 Lapsibarometri 2020 A Tooltip Kvantitatiivinen 2021-06-23
FSD3501 Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitaloudessa 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-06-23
FSD3463 Ulkosuomalaisten kansallinen identiteetti ja poliittinen osallistuminen 2014 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-06-21
FSD3461 Diakoniabarometri 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-06-10
FSD3474 Monikulttuuristen nuorten aikuisten kokemuksia monikulttuurisuudesta Suomessa 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-05-31
FSD3415 Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-05-31
FSD3522 Rahapelitutkimus 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-05-31