EVA:n EU-asennetutkimukset

Kuvaus

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) vuonna 1992 aloittamassa tutkimussarjassa seurataan suomalaisten integraatioajattelun muutoksia. Tutkimuksissa on selvitetty suomalaisten mielipiteitä maamme EU-jäsenyydestä, Euroopan unionin tulevaisuudesta ja laajentumisesta, Euroopan talous- ja rahapolitiikasta, EMU:sta, europarlamentista, maamme turvallisuuspolitiikasta, EU-tuista ja Euroopan yhdentymisestä yleensä. Tutkimuksissa on kartoitettu myös kansalaisten tyytyväisyyttä EU-tiedottamiseen sekä hallituksen ja eduskunnan tapaan hoitaa EU-asioita.

2000-luvulla tutkimussarjan aihepiiriä laajennettiin kattamaan kansalaisten näkemyksiä kansainvälisistä kysymyksistä yleensä. Taustatietoina ovat muun muassa tiedot iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi on kysytty, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Tutkimukset on toteuttanut EVAn toimeksiannosta yleensä Yhdyskuntatutkimus. Lisätietoja asennetutkimuksista saa EVAn Arvopankista.