Kansalaismielipide

Kuvaus

Kansalaismielipide on yhteiskuntaan ja politiikkaan painottuva kyselytutkimuspaneeli, jonka osallistujat vastaavat erilaisiin ja eripituisiin nettikyselyihin muutaman kerran vuodessa. Paneelia hallinnoi Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos ja se on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kansallista yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuria (Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO). Paneelin vastaajien rekrytointi alkoi vuonna 2019 ja siinä on tuhansia osallistujia. Kansalaismielipide mahdollistaa sekä yleisen mielipiteen kehityksen pitkäaikaisen seurannan että nopean reagoinnin ajankohtaisiin tapahtumiin kyselyillä, joissa yleistä mielipidettä tutkitaan edustavalla otoksella.