Julkisen alan työhyvinvointi

Kuvaus

Julkisen alan työhyvinvointi -sarjan kyselyaineistot kartoittavat julkisen alan työntekijöiden työoloja ja työhyvinvointia Suomessa. Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus on jatkoa Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi -tutkimukselle, joita on toteutettu vuosina 2008-2012. Vastaajajoukkoon kuuluu kunta-alan, valtion virastojen ja kirkon alan eri ammattialojen työntekijöitä. Kysely toteutetaan joka toisena vuonna eläkevakuuttaja Kevan toimesta. Ensimmäinen aineisto on kerätty vuonna 2014.

Kyselyissä kerätään tietoa julkisen alan työntekijöiden työhyvinvoinnista, työn kuormittavuudesta, esihenkilötyöstä ja työprosesseista. Kiinnostuksen kohteina ovat myös työyhteisöjen toimivuus, kehittämismyönteisyys sekä koettu väkivalta, epäasiallinen kohtelu ja tasa-arvo. Suurin osa sisällöstä on pysynyt samana koko keruuajan. Kyselyt mahdollistavat kohderyhmän työolojen muutosten seuraamisen.