Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot

Kuvaus

Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot sisältävät HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä julkaistuja tietoja. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita esimerkiksi valtio, kunnat sekä valtion liikelaitokset tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat on tehtävä kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä noudattaen. Hankintayksiköitten on ilmoitettava kynnysarvon ylittävät hankinnat HILMAssa. Tietoarkistoon on tallennettu aineistoja vuodesta 2007 alkaen.