Childcare

Kuvaus

Childcare-sarjassa tarkastellaan lastenhoidon tukia, varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa ja vanhempien lastenhoidon valintoja. Sarja sisältää kysely- ja haastatteluaineistoja. Tutkimuksen kohteena ovat tietyillä alueilla asuneet vanhemmat ja huoltajat, joilta on kerätty aineistoa eri vaiheissa, esimerkiksi lapsen ollessa yksi- ja nelivuotias. 

Childcare-sarjan aineistot on kerätty osana Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Tasa-arvon kysymykset lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä –hanketta (CHILDCARE). Hanke käynnistyi lokakuussa 2015 ja päättyi huhtikuussa 2021. Ensimmäinen Childcare-aineisto kerättiin vuonna 2016.