EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey)

Kuvaus

European Values Systems Study Group (EVSSG) keräsi ensimmäisen EVS-aineiston useasta Länsi-Euroopan maasta vuonna 1981. World Values Survey -sarja syntyi, kun tutkimus toistettiin 14 muussa maassa. Aineistoja on kerätty useissa aalloissa. Kyselyissä on suurelta osin yhtenevin, strukturoiduin kyselyin kartoitettu eri maiden kansalaisten toimintaa sekä yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita. Aineistot muistuttavat rakenteeltaan Eurobarometrejä ja ISSP-ohjelman aineistoja.

EVS-aineistojen keruusta vastaa European Values Study -ryhmä. WVS-aineistojen suunnittelusta vastaa kansainvälinen World Values Survey -tutkijaryhmä yhdessä WVS-yhdistyksen ja sihteeristön kanssa.

Tietoarkistoon on tallennettu Suomen aineistoja vuodesta 1996 alkaen. Aineistoista ja niiden saatavuudesta on lisätietoja Tietoarkiston WVS/EVS-sivulla.