Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset

Kuvaus

Sarja kartoittaa korkeakouluopiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa, sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Yleisen osan lisäksi tutkimusaineistoihin liittyy joitakin erityisteemoja. Tutkimukset toteutti Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö neljän vuoden välein vuosina 2000-2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos tekevät tutkimusta vuodesta 2021 eteenpäin nimellä Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus.