Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset

Kuvaus

Sarja kartoittaa korkeakouluopiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa, sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Yleisen osan lisäksi tutkimusaineistoihin liittyy joitakin erityisteemoja. Tutkimukset tekee Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö ja niitä on tehty neljän vuoden välein vuodesta 2000 alkaen.