Eläkebarometrit

Kuvaus

Eläkebarometrit kartoittavat suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta sekä näissä tapahtuvia ajallisia muutoksia ja vaihtelua eri väestöryhmissä. Eläketurvakeskuksen tekemistä barometreistä ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ja mikä on heidän luottamuksensa eläkejärjestelmään. Eläkebarometrit perustuvat puhelinhaastatteluihin, jotka toteutetaan vuosittain 1 000:lle Manner-Suomessa asuvalle 15-79-vuotiaalle henkilölle. Sarjan ensimmäinen aineisto kerättiin vuonna 2017 ja aineistoja on suunniteltu kerättävän vuoteen 2021 asti. Aineiston keräämisestä vastaa Kantar TNS.