Lasten kuritusväkivalta

Kuvaus

Lastensuojelun keskusliitto on kartoittanut lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä Suomessa 1980-luvulta lähtien. Kyselyissä on kartoitettu myös vanhempien raportoimaa itse käyttämäänsä kuritusväkivaltaa. Tietoarkistoon on arkistoitu aineistoja vuodesta 2004.