Kansalaispulssi

Kuvaus

Kansalaispulssi-kyselyt ovat valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen tekemiä ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tutkimuksia. Niissä kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä, ohjeiden noudattamisesta, tulevaisuuden odotuksista, luottamuksesta, vastaajan omasta mielialasta sekä terveyteen, hyvinvointiin, toimeentuloon ja arkeen liittyvistä huolenaiheista. Keskeisinä teemoina ovat olleet esimerkiksi koronatilanne (COVID-19) ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022. Noin kuukauden välein toistettava verkkokysely kerättiin ensimmäisen kerran huhtikuun 2020 alussa. Suuri osa kysymyksistä toistuu samoina. Vastaajat vaihtuvat joka kierroksella. Tietoarkistoon on tallennettu aineistoja vuoden 2021 alusta.