Energia-asenteet

Kuvaus

Energia-asenteet -sarjan aineistoissa tarkastellaan suomalaisten asennoitumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Vuosittaiset tutkimukset vuodesta 2012 alkaen selvittävät suomalaisten suhtautumista, käsityksiä, mielipiteitä ja uskomuksia energiantuotantoon liittyen.

Sarjan tutkimuksia teettää ja tulosten tiedottamisesta vastaa Energiateollisuus (ET). Tutkimusta ja aineistonkeruuta on toteuttanut IROResearch. Samoja aihepiirejä on osittain samoin kysymyksin tarkasteltu aiemmin Energia-asennetutkimukset 1983-2011 -sarjassa.