Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa

Kuvaus

Hyvinvointi ja eriarvoisuus -kyselyissä kartoitetaan suomalaisten hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta. Aihetta selvitetään erilaisilla hyvinvointia, mielialaa, yhteiskunnallista asemaa, turvallisuutta ja taloudellista tilannetta koskevilla kysymyksillä ja väittämillä. Tietoarkistoon on tallennettu aineistoja vuosilta 2012, 2016, 2017-2018 ja 2020.