Kansalaisturvallisuus

Kuvaus

Kansalaisturvallisuuskyselyt kartoittavat Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin kyselyt toteutetaan puhelinhaastatteluina 18 - 79 -vuotiaille äidinkielenään suomea puhuville mannersuomalaisille. Kyselyissä kerätään tietoja muun muassa kansalaisten varautumisesta erilaisiin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja vaarantaviin uhkiin ja häiriötilanteisiin. Lisäksi selvitetään kansalaisten näkemyksiä yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyen kysymällä tasa-arvoisesta kohtelusta sekä turvallisuus- ja turvattomuustekijöistä. Ensimmäinen sarjan aineisto on kerätty vuonna 2015. Tämän jälkeen tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi osittain samansisältöisenä.