Amisbarometrit

Kuvaus

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton (SAKKI ry) yhteistyössä kokoamien Amisbarometrien tavoitteena on kerätä kattavaa ja monipuolista tietoa Suomen ammattiin opiskelevien arjesta. Kyselyssä selvitetään mm. opiskelijoiden näkemyksiä koulutukseen hakeutumisesta, koulutuksen laadusta, opintojen sujumisesta, toimeentulosta ja hyvinvoinnista sekä työelämästä ja tulevaisuudesta. Ensimmäinen Amisbarometri toteutettiin vuonna 2015, ja sen jälkeen keruu on toteutettu kahden vuoden välein.