FSD1117 Opiskelijatutkimus 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lempinen, Petri (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))
  • Tiilikainen, Anna (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Keywords

ajankäyttö, ammattikorkeakoulut, ansiotyö, asuminen, elinolot, kansainvälisyys, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, opintotuki, opiskelijat, opiskelu, rahoitus, toimeentulo, yliopistot

Abstract

Tutkimus on Suomen osio kansainvälisestä Euro Student Report -tutkimuksesta. Kyselyn aihepiirit koskevat opiskelijoiden asumista, opintoja, taloudellista tilannetta ja sen kokemista, työssäkäyntiä, kansainvälistä opiskelua ja vanhempien sosioekonomista asemaa. Vastaajalta kysyttiin, minkä tutkinnon hän aikoo seuraavaksi suorittaa, kuinka monta vuotta hän on opiskellut korkeakoulutuksessa, kuinka monta vuotta hän arvioi opintojensa kestävän ja mikä on hänen koulutusalansa. Elinoloihin liittyen kysyttiin missä vastaaja asuu lukuvuoden aikana ja kuinka pitkä matka asunnolta on opiskelupaikalle, kuinka paljon hänellä on käytössään varoja kuukaudessa, saako hän vanhemmiltaan taloudellista tukea ja millainen on ollut hänen taloudellinen tilanteensa viimeisen puolen vuoden aikana. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan aineellista hyvinvointiaan, opiskelun rasittavuutta, opiskelun ja työn yhteensovittamista ja viikottaista ajankäyttöään. Kansainvälisyyteen liittyen kysyttiin vastaajan kielitaitoa, onko hän koskaan käynyt ulkomailla ja onko hän opiskellut ulkomailla. Ulkomailla opiskelleilta kysyttiin opiskelun luonteesta, kestosta ja rahoittamisesta ja missä opintojen vaiheessa ja minkä ohjelman kautta opiskelu ulkomailla tapahtui. Taustamuuttujina ovat vastaajan ikä luokiteltuna, sukupuoli, siviilisääty, lasten lukumäärä luokiteltuna, kansalaisuus ja koulutustausta sekä vastaajan vanhempien koulutus, ammatit ja tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.