FSD1125 Gallup Ecclesiastica 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

evankelis-luterilainen kirkko, hautausmaat, jäsenyys, kirkko (instituutio), kirkolliset toimitukset, kirkosta eroaminen, seurakunnat, seurakuntatyö, syyt, taikausko, toiminta, uskomukset, uskonnollinen syrjintä, uskonnolliset tilaisuudet, uskonnollisuus, uskonto, väestökirjat, ylläpito

Abstract

Aineisto sisältää kysymyksiä uskonnosta ja kirkosta. Vastaajalta tiedusteltiin kuuluuko hän kirkkoon, ja jos kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkoon niin oliko koskaan ajatellut eroamista. Lisäksi kysyttiin kuinka usein hän osallistuu erilaisiin seurakunnallisiin toimituksiin kuten esimerkiksi jumalanpalvelukseen, ehtoolliselle, kirkkokonserttiin, seuroihin tai seurakuntaretkille ja kuinka usein hän rukoilee, lukee Raamattua/kristillistä lehteä tai seuraa hengellisiä ohjelmia televisiosta tai radiosta. Vastaajalta kysyttiin myös mielipidettä jumalanpalvelusuudistuksesta ja käsitystä Raamatun ja vastaajan oman elämänkatsomuksen välisestä suhteesta jä häntä pyydettiin arvioimaan kuinka tärkeinä hän pitää erilaisia kirkkoon kuulumisen syitä omalla kohdallaan. Vastaajan uskomuksia kartoitettiin pyytämällä häntä arvioimaan erilaisia kummituksiin, noituuteen, rukoukseen, henkiparannukseen, meedioihin, enkeleihin, ufoihin, astrologiaan ja ennustamiseen liittyviä väitteitä. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja joutunut sellaisen "hengellisen väkivallan" kohteeksi, jonka avulla hänen elämänkatsomustaan tai mielipiteitään on pyritty nujertamaan uskonnollisin uhkauksin, vaatimuksin tai pakottein. Kirkon tehtäviin liittyen kysyttiin, kenen tulisi vastata hautausmaiden ylläpidosta ja väestökirjanpidosta. Lopuksi vastaajalle lueteltiin useita Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja sen seurakunnille kuuluvia tehtäviä ja pyydettiin arvioimaan kuinka kirkko ja seurakunnat ovat nämä tehtävät suorittaneet. Taustamuuttujina ovat tiedot mm. vastaajan iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammattiryhmästä, tuloluokasta, asuinläänistä ja paikkakuntatyypistä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.