FSD1141 Telakoiden työntekijäkysely 1992

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Niemelä, Jukka (Turun kauppakorkeakoulu)

Keywords

ammattiyhdistykset, jakaminen, metalliteollisuus, organisaatiotutkimus, palkkajärjestelmät, teollisuustyöntekijät, tiedonkulku, työ, työn organisointi, työnjohto, työolot, työtaistelut, työympäristö

Abstract

Aineisto kohdistuu kahden suomalaisen telakan työntekijöihin. Kyselyssä tiedusteltiin työntekijöiden käsityksiä telakasta työnantajana, palkkausjärjestelmistä sekä työn organisoinnissa ja sisällössä tapahtuneista muutoksista. Lisäksi tiedusteltiin työn ominaispiirteitä, työolosuhdehaittoja ja ammattiryhmien sekä tuotannon ja suunnittelun välistä yhteistyötä. Kysymysten kohteena olivat myös koetut eturistiriidat suhteessa työnantajaan, esimiesten ja alaisten väliset suhteet, osallistumisjärjestelmät ja tiedonkulku. Lopuksi tiedusteltiin myös vastaajien suhtautumista lakkoihin sekä ay-toimintaan ja neuvottelusuhteisiin. Taustakysymykset kattavat mm. vastaajan perus- ja ammattikoulutuksen sekä palveluksessaoloajan.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.