FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, poliittiset asenteet, vallanjako

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään kunnan asukkaiden näkemyksiä kuntien taloudellisesta tilasta, kunnallisesta demokratiasta ja itsehallinnosta sekä palvelutuotannosta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia keinoja kuntien talouden parantamiseksi sekä yleisesti että oman kotikunnan kannalta. Useilla eri väittämillä tutkittiin vastaajien mielipiteitä kunnallisesta vaikuttamisesta, kunnan hallinnosta, kuntaliitoksista, kuntahenkilöstön määrästä, byrokratiasta, kunnantehokkuudesta, kunnan tarjoamista palveluista, palvelujen yksityistämisestä ja pakolaisista. Lisäksi kysyttiin, mistä kunnat voisivat säästää jos menoja on karsittava ja kenellä tai millä on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, perus- ja ammatillinen koulutus, tuloluokka, elämänvaihe, puoluekanta, ammattiryhmä, perheenjäsenten lukumäärä, perheen päähenkilön ammattiryhmä, paikkakuntatyyppi, asuinkunta ja asuinlääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.