FSD1150 Kunnallisalan ilmapuntari 1999: kuntahenkilöstö

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

henkilöstöjohtaminen, kunnallishallinto, kunnanjohtajat, kunnat, vaikuttaminen, vallanjako, valta

Abstract

Kunnallisalan ilmapuntari 1999 kartoitti kuntahenkilöstön näkemyksiä kunnallishallinnosta. Vastaajilta kysyttiin johtamisen osaamisalueiden ja kunnanjohtajilta vaadittavien ominaisuuksien merkitystä kunnassa. Seuraavaksi tiedusteltiin millaiset ominaisuudet sopisivat kuvaamaan oman kunnan kunnanjohtajaa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan kuntansa johtamisjärjestelmää. Vastaajilta kysyttiin myös missä määrin eri tahoilla on tosiasiallista vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa, parasta kunnan johtamismallia tulevaisuudessa ja sitä, kuka johtaa vastaajan mielestä tosiasiallisesti kuntaa. Seuraavaksi tiedusteltiin, mitä vaikutusta sillä olisi, jos kunnallishallinnossa siirryttäisiin ns. pormestarimalliin. Tämän jälkeen kysyttiin, miten eri hallintosektoreilla on onnistuttu kunnallisessa johtamisessa. Lopuksi tiedusteltiin henkilöstöjohtamista, yhteistyötä ja vaikuttamista koskevia käsityksiä.

Taustamuuttujia olivat kuuluminen erilaisiin järjestöihin ja puolueisiin, kunnan asukasmäärä, työantajatyyppi, maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee, vastaajan sukupuoli ja puoluekanta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.