FSD1155 Kunnallisalan ilmapuntari 2000: valtuutetut

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnanjohtajat, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntaliitokset, vaikuttaminen, vallanjako, yksityistäminen

Abstract

Kunnallisalan ilmapuntari 2000 kartoitti kunnan- ja kaupunginvaltuutettujen käsityksiä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista ja niiden parannuskeinoista, johtajien valintavasta, poliittisten päättäjien asemasta ja merkityksestä, kunnallisverotuksesta ja sen vastaavuudesta kunnan palvelutason kanssa. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten kunnallisten palveluiden riittävyyttä. Valtuutettujen omia näkemyksiä kunnallishallinnosta ja kunnallisista palveluista, niiden laajuudesta, karsimistarpeesta, merkityksestä ja laadusta kysyttiin myös. Tiedusteltiin mm. onko valtiolla liiaksi määräysvaltaa, pitäisikö palveluita yksityistää tai siirtää vapaaehtoispohjalta toteutettaviksi ja onko valta todellisuudessa viranhaltijoilla vai luottamushenkilöillä. Vielä tiedusteltiin valtuutettujen käsityksiä eri tahojen, kunnallisten toimijoiden sekä eri sidosryhmien tosiasiallisesta vaikutusvallasta kunnallisessa päätöksenteossa.

Valtuutetuilta kysyttiin ominaisuuksia ja luonnehdintoja, jotka kuvaavat heitä itseään. Heiltä kysyttiin myös tekijöitä, jotka ovat saaneet heidät mukaan kunnallispolitiikkaan.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli ja puoluekanta sekä kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.