FSD1155 Kunnallisalan ilmapuntari 2000: valtuutetut

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnanjohtajat, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntaliitokset, vaikuttaminen, vallanjako, yksityistäminen

Sisällön kuvaus

Kunnallisalan ilmapuntari 2000 kartoitti kunnan- ja kaupunginvaltuutettujen käsityksiä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista ja niiden parannuskeinoista, johtajien valintavasta, poliittisten päättäjien asemasta ja merkityksestä, kunnallisverotuksesta ja sen vastaavuudesta kunnan palvelutason kanssa. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten kunnallisten palveluiden riittävyyttä. Valtuutettujen omia näkemyksiä kunnallishallinnosta ja kunnallisista palveluista, niiden laajuudesta, karsimistarpeesta, merkityksestä ja laadusta kysyttiin myös. Tiedusteltiin mm. onko valtiolla liiaksi määräysvaltaa, pitäisikö palveluita yksityistää tai siirtää vapaaehtoispohjalta toteutettaviksi ja onko valta todellisuudessa viranhaltijoilla vai luottamushenkilöillä. Vielä tiedusteltiin valtuutettujen käsityksiä eri tahojen, kunnallisten toimijoiden sekä eri sidosryhmien tosiasiallisesta vaikutusvallasta kunnallisessa päätöksenteossa.

Valtuutetuilta kysyttiin ominaisuuksia ja luonnehdintoja, jotka kuvaavat heitä itseään. Heiltä kysyttiin myös tekijöitä, jotka ovat saaneet heidät mukaan kunnallispolitiikkaan.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli ja puoluekanta sekä kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.